JEG LøFTER MINE øYNE OPP TIL FJELLENE
VERS
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene,
hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer ifra Herren,
himmelens og jordens skaper.
Han skal ingenlunde la din fot vakle,
din vokter skal ingenlunde slumre
se han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter
VERS
Herren er din vokter, Herren er din skygge
ved din høyre hånd.
Solen skal ikke stikke deg om dagen
ei heller månen om natten.
Herren skal bevare deg fra alt ondt,
han skal bevare din sjel
Herren skal bevare din utgang og din inngang
fra nå av og til evig tid. Amen!
Fra nå av og til evig tid.
KO
La-lalala.....