JEG ER SALIG
KOR x2
Jeg er salig og jeg fryder meg i deg
Det er helt fantastisk
at du elsker meg
VER
Jeg vil bare prise deg
Du har vært så god imot meg
Ingen andre er så god,
du har gitt meg liv i overflod
Liv i overflod