JEG ER REN, JEG ER REN I JESU BLOD
Jeg er ren, jeg er ren
i Jesu blod
Jeg er ren, jeg er ren
ved Hans ord
Ingen anklage kan nå meg,
ingen fiende kan slå meg
Jeg er ren, jeg er ren
i Jesu blod