JEG ER DIN GUD SOM LEGER DEG
VERS
Jeg er din Gud som leger deg
Jeg er Herren din le ge
Jeg sendte mitt ord
og helbredet deg
Jeg er Herren din lege
VERS
Du er min Gud som leger meg
Du er Herren min le ge
Du sendte ditt ord og helbredet meg
Du er Herren min le ge