Herren vil velsigne deg
Key: D

Kor:
[D#dim]Herren vil vels[Em7]igne deg,
[A7]Herren vil bev[G/D]are [D]deg[Hm7]
Han vil la sitt [Em7]ansikt lyse på [A]deg
og være deg [D]nådig
[D#dim]Herren vil vels[Em7]igne deg,
[A7]Herren vil bev[G/D]are [D]deg[Hm7]
Han vil la sitt [Em7]ansikt lyse på [G/A]deg
og gi deg [D]fred

Vers:
[G#7-5]Vel[G]signet er du [A/G]når du er i [D]byen
[G#7-5]Vel[G]signet er du [A/G]når du er i ditt [D]hus
[G#7-5]Du [G]er så velsignet[A/G]
når du gir til de [F#m7]andre [Hsus4][H]
For [G]du har fått alt[Em7] gjennom Je[Asus4]sus [A]