Herren velsigne deg og bevare deg
Key: G

Vers (x2):
[G]Herren velsigne deg
[/H]og bev[C]are deg
Han la sitt [A]ansikt
[/C#]lyse [D]over deg,
løfte sitt [H]åsyn [/D#]på [Em7]deg
[/D]og gi deg [C]fred, [D]fred 2.[G]