Herren er min styrke og min lovsang
Key: D

[D]Herren [H+5]er min [Em7]styrke
og min [D/A]lo - [A7]ov[D]sang x2
[D]Han ble [H7]meg til [Em7]frelse
[G/A]Han ble [A7]meg til [G/D]frel[D]se
[D]Herren [H+5]er min [Em7]styrke
og min [D/A]lo - [A7]ov[D]sang