Helliget er ditt navn
Key: C

Vers 1:
[Am]Hellig, hellig, [E/G#]Gud, du er verdig
[C/G]I ærefrykt jeg priser [D/F#]deg
[F]Ærens [G/F]Konge, [Em7]Gud all[Am7]mektig
[Bbmaj7]Helliget er ditt [Hm7-5]navn[E+9]

Vers 2:
[Am]Hver nasjon og [E/G#]alle stammer
[C/G]de skal alle prise [D/F#]deg
[F]Som i [G/F]Himlen, [Em7]så på [Am7]jorden
[Bbmaj7]La din vilje [Dm7]skje
[F/G]La din [G7]vilje [C]skje

Kor:
[F/A][G/H][C]Helliget er ditt [Em7]navn[Am7]
[Dm7]Helliget [G]er ditt [C]navn
[C]Helliget er ditt [Em7]navn[Am7]
[Hmaj7]Gud og Majestet i [Dm7]makt og herlighet
[C/G]Helliget [F/G]er ditt [C]navn x2