Du alene er verdig
Key: Bb

Vers:
[Bb]Du alene er [Bbsus4]verdig[Bb] [Eb/Bb] (x4)

Kor:
All vår [Eb]lovsang og [Bb]pris
All vår [Eb]lovsang og [Bb]pris
All vår [Eb]lovsang [F]og [Gm]pris
[Eb]Du al[F]ene er verdig[Bb]

Bro:
Du er Den [Eb]Første, Den [F]Siste
Den [Gm]Levende og All[Bb/D]mektige
Du [Eb]skapte alle [F]ting
og ved Din [Gm]vilje består [Bb]alt
Du er Den [Eb]Hellige og [F]Salvede, [Gm]Løven og [Bb/D]Lammet
[Eb]Du al[F]ene er ver[Bb]dig