Gud er en god Gud
Key: Bbm

Vers:
[Bbm]Gud er en [Ebm]god Gud
[Gb/Ab]Gud [Ab7]er en god [Dbmaj7]Gud
[Bbm]Gud er en [Ebm]god Gud
[Fsus4]full av barm[F7]hjertig[Bbm]het

Kor:
Fra evighet til [Ebm]evighet
fra [Gb/Ab]evig[Ab7]het til [Dbmaj7]evighet
[Bbm]varer Hans [Ebm]nåde
[F7]varer Hans [Bbm]nåde