Tilbake
Key: Dm

INTRO (x2. Piano +tema):
[Dm]// [Bb]// [F]// [C]//

VERS 1 (Piano +bass):
[Dm] Jeg vender til[Bb]bake til deg [F]Far
[Dm] Med skrammer og [Bb]sår og neder[F]lag
[Dm] Jeg visste jeg [Bb]levde for meg [F]sel[C/E]v
[Dm] Men knuste ditt [Bb]hjerte like[F]vel

REFRENG (Stryk+Piano):
[Dm]Tomhe[Bb]ndt [F]kommer jeg [C/E]hjem
Til [Dm]armer[Bb] som [F]strekker seg [C/E]frem
En [Dm]lengtende [C/E]far, [F]løper meg i [Bb]møte i[C]gjen

MELLOMSPILL (=intro +band)

VERS 2 (piano 2-toner):
[Dm]Jeg er vel[Bb]kommen til deg [F]Far
[Dm]Med stolthet og [Bb]svik og selvbe[F]drag
[Dm]Selv om min [Bb]skyld var tung og [F]stor
[Dm]Lar du meg [Bb]spise ved ditt [F]bord

REFRENG (stryk. xtra takt på siste akkord)

INSTRUMENTAL (oppe. elg/keys tema2):
[Dm]//// [Bb]//// [F]//// [Am]//// [Dm]//// [Bb]//// [F]//// [C]////

BRIDGE (oppe, ...tema2):
Så [Dm]ufortjent er din [Bb]nåde. Så u[F]fattelig er din [Am]fred
Så usl[Dm]okkelig er din [Bb]kjærlighet til [F]meg[C]
Så [Dm]ufortjent er din [Bb]nåde. Så uf[F]attelig er din [Am]fred
Så usl[Dm]okkelig er din [Bb]kjærlighet til [F]meg, til [C]meg

REFRENG (nede, stryk)