Du regjerer
Key: C

INTRO X2:
[Am] //// [F] //// [C] //// [G] ////

VERS 1:
D[C]u regjerer, D[G]u er Konge
D[Am]u som tr[F]oner på vår l[C]ovs[G]ang
D[C]u er verdig, a[G]ll vår hyllest
Ha[Am]lle[F]luja, A[C]men[G]

MELLOMSPILL X2:
[Am] //// [F] //// [C] //// [G] ////

REFRENG X2:
Vel[Am]sign[F]et v[C]ære Herrens n[G]avn
Vel[Am]sign[F]et fra [C]nå til evig t[G]id

VERS 2:
[C]Halleluja, [G]Halleluja, [Am]Hallel[F]uja [C]Amen[G]
[C]Du er verdig, [G]Gud alene, [Am]Hallel[F]uja [C]A-[G]am[C]en

REFRENG X2

BRIDGE:
Vi synger H[Am]allel[F]uja, H[C]alle[G]luja

REFRENG X2

OUTRO:
[Am] //// [F] //// [C] //// [G] ////