Herre gå med oss Key: C Vers: [Cadd9]Vi er kalt til [G/C]tjene[F/C]ste. [Cadd9]Vi må gå og [G/C]si i[F/C]fra[G/C] [Em7]at han lever [Am7]enn i dag [Dm7]det er hva vår [F/G]mester [G7]sa [Cadd9]Kanskje blir det [G/C]tunge [F/C]tak [C7/Bb]og litt gråt ibl[F/A]ant [Dm7-5]Men vi strider [Em7]for Guds [Am7]sak [Dm7]for den tro vi [F/G]fant[G][F/G][G] Refreng: [C]Herre, gå med [Dm7]oss! [C/E]Herre strid med [F]oss! [G/F]Fyll oss med fri[C/E]modigh[F]et![C/E] [Dm7]Gi oss visdoms[F/G]ord![G7] [C]Herre, vær oss [Dm7]nær! [C/E]Herre, vær oss [F]nær! [G/F]Jeg kneler [C/E]ved din [F]fot, [G]Da [/F]får jeg kr[C/E]aft og [F]mot [Dm7]til å [G]tjene [C]deg [G/C][F/C][C/Bb][F/A][F/G][G7]