Det lyser i stille grender Key: C Vers 1: [C]Det lyser i [G]stille [C]grender[G/F] [C/E]av [Dm7]tindrande [G]ljos i[C] kveld, [G]og [C/E]tusende [G/F]bar[F]ne [C/E]hen[Am7]der mot [Dm7]Himmelen [C/G]ljo[G]sa [C]held. Vers 2: Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall, som kom og vart heimsens Frelsar som barn i ein vesal stall. Vers 3: Der låg han med høy til pute og gret på si ringe seng, men englane song der ute på Betlehems aude eng. Vers 4: Der song dei for fyrste gongen ved natt over Davids by den evige himmelsongen, som alltid er ung og ny.