Fullkommen majestet
Key: C

INTRO x2:
[C] /// [Dm] / [Am] ////

VERS 1:
Du l[C]a Din krone ned[Cadd9/E] F[F]or å gi[C/E] oss[Gsus4] fred[G]
Kn[Am]ust for vå[G/H]re f[C]eil. Str[Bb]affen lå på deg[F]
Et [C]siste pust Du tr[Cadd9/E]akk Før Du s[F]a: Det [C/E]er fullbragt![Gsus4][G]
Ved D[Am]ine d[G/H]ype sår[C]har se[F]ieren[G] blitt vår[C]

REFRENG:
[C]Fulkommen m[Am]ajes[G]tet
Du er k[Am]ongen som ble sk[F]yldig i vårt st[C]ed
I naken sk[Am]am du l[G]ed, din er [Am]æren i all [F]evigh[C]et

MELLOMSPILL X2:
[C] /// [Dm]/ [Am] ////

VERS 2:
I graven ble Du lagt, livløs og forlatt
Vår Frelser og vår Gud, svøpt bak sten i skjul
Men da alt håp var tapt, brøt Lyset fram i prakt
Mørket måtte fly, vår verden har blitt ny

REFRENG X2

BRIDGE X2 (Hold C fire takter 1.gang):
D[C]ød, hvor er din brodd[Dm], [Am]Kristus har stått opp[F]
D[C]ødens makt er brutt, J[Dm]esus l[Am]ever!

REFRENG:
[Am]Fulkommen majestet[G]
Du er K[Am]ongen som ble sk[F]yldig i vårt st[C]ed
I naken sk[Am]am du l[G]ed, din er æ[Am]ren i all [F]evigh[C]et
Fullkommen m[Am]ajest[G]et
Du er K[Am]ongen som ble sk[F]yldig i vårt st[C]ed
I naken sk[Am]am du l[G]ed, din er æ[Am]ren i all [F]evigh[C]et