10.000 toner Key: C Intro: =Chorus (AkkGit+Keys) KOR: Lovsyng [F]Gud, å min [C]sjel, [G]å-å-å min [Am]sjel [F]Tilbe Hans [C]store [Gsus]navn[G] Syng det [F]ut, syng det [C]ut, [F]å [G]min [Am]Gud Jeg [F]tilber Ditt [Gsus]stor[G]e [C]navn VERS 1: Nå går [F]solen [C]opp, nå er [G]natten [Am]omme [F]Jeg synger [C]ut Din [Gsus]sang ig[Am]jen Hva [F]enn som har [C]hendt, og hva [G]enn som måtte [Am]komme [F]La meg få [C]synge til den [G]sene [C]kveld KOR Vers 2: Du er rik på nåde og sen til vrede Ditt navn er stort og Ditt hjerte varmt Om all Din godhet vil jeg alltid synge Ti tusen toner til mitt hjertes klang KOR VERS 3: Og på den dagen min styrke svikter Enden kommer, min tid er her Da skal like fullt Din lovsang lyde Ti tusen år og så i evighet KOR (1-2: Sang, 3:Instr, 4:Nede git/keys)