Her kommer, Jesus, dine små Key: D Vers 1: Her [D]kom[/F#]mer, [G]Jesus, [D/A]di[A]ne [D]små, og vil [/F#]til [G]deg i [Asus]stal[A]len [D]gå Opp[Hm]lys en[Em7]hver i [A]sjel [/G]og [F#m7]sinn [H/D#]å [Em7]fin[A/C#]ne [D]vei[/F#]en [G]til [A]deg [D]inn! Vers 2: Vi løper deg med sang imot og kysser støvet for din fot, å salig stund, å søte natt da du ble født, vår sjeleskatt! Vers 3: Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal hvor man deg intet annet bød enn stall og krybbe, kors og død! Vers 4: Men, Jesus, hvordan går det til at dog så få betenke vil den store, store kjærlighet som drog deg til vår jammer ned Vers 5: Å, drag oss ganske til deg hen, du store, milde sjelevenn, så vi i troen favner deg og følger på din himmelvei! Vers 6: Så skal det skje, at vi engang blant alle helgners frydesang i himlens glade paradis skal prise deg på englevis Vers 7: Her står vi nå i flokk og rad om deg, vårt skjønne hjerteblad Å hjelp, at vi og alle må i himlen for din trone stå.