En krybbe var vuggen Key: F Vers 1: En [F]krybbe [C]var [F]vuggen som [Am7]ventet [D]ham [Gm]her det [C7/E]lille barn [F]Jesus, vår [G]Frelser så [C]kjær Men [F]stjerne[C]ne [F]lyste helt [Am7]inn der [D]han [Gm]lå det [/F]lille [C/E]barn [F]Jesus [/A]på [Gm/Bb]leie [C]av [F]strå Vers 2: Så enkelt og stille kom Gud til vår jord Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik Vers 3: Fra krybben til korset gikk veien for deg slik åpnet du porten til himlen for meg Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei så alle kan samles i himlen hos deg