Jeg vil elske det eldgamle kors
Key: G

INTRO:
[G] /// [G/H] /// [C] /// [Am7] /// [G/D] /// [D/F#] /// [G] /// [D] ///

VERS 1:
På en [G]høyde langt [G/H]borte stod [C]en gang et [Am7]kors,
sym[D]bolet på [D/F#]smerte og [G]skam [D]
Hvor all [G]verdens mis[G/H]gjerning og [C]skjensel og [Am7]dom
ble [G/D]lagt på Guds [D/F#]hellige [G]Lam [G]

REFRENG:
Jeg vil [D]elske det [D/F#]eldgamle [G]kors [G/H]
Til dets [C]mektige [Am7]favn vil jeg [G]fly [D]
Jeg vil [G]klynge meg [G/H]fast til dets [C]fot [Am7]
inntil [G/D]kronen jeg [D]får over [G]sky [D]

VERS 2:
Å det eldgamle kors, så foraktet det er
det på meg har slik dragende makt
For Guds hellige Sønn det i lydighet bar
da det tungt på Hans skuldre ble lagt

VERS 3:
På det eldgamle kors ser jeg Kristus så skjønn
Han er livet, mitt håp og min del
På det korset Han led da til rette Han stod
for min synd, for å redde min sjel

VERS 4:
Jeg vil aldri forlate det eldgamle kors
Jeg med glede vil bære dets skam
Og en dag Han meg kaller til herlighet stor
hvor jeg evig skal være hos Ham