Vi vil se din kraft og din herlighet Key: C [C]Vi vil se din [F]kraft og din herlig[C]het[F][G] [C]Vi vil [/E]se din [F]kraft og din herlig[C]het[F][G] [F]Herlighet, [G]herlighet [Em7]vi vil se din [A]herlig[/C#]het [Dm7]Vi vil se din [G]kraft og din herlig[C]het