Vi står på hellig grunn
Key: C

Intro:
[C/E][F][C/G][G7][C][F/G]

Vers:
[F/G]Vi [C]står [/E]på [F]hellig [F/C]gru-[C]unn
[F/G]Og jeg [C]vet at [G/H]her fins [Am7]engler over[Dm7]alt
[F/G]La oss [C]pri[Dm7]se[C/E] [F]Jesus [F/C]nå - [C]å
[F/G]Vi [C/E]står [F]her inn[C/G]for deg
på [F/G]hellig [C]grunn