Jeg vil opphøye deg, Gud
Key: C

Vers (x2):
[C]Jeg [/E]vil [F]opphø[G]ye deg [C]Gud [/E][F][G]
For [C]du [/E]er [F]verdig [G]lov og [C]pris[F][G]

Kor:
Hosi[C]an[/E]na, vel[F]signet være [C]du
vel[F]signet være [C]du
som er vår [D]redn[G]ing
[/H]Hosi[C]an[/E]na, vel[F]signet være [C]du
vel[F]signet være [C]du
som er vår [Dm]re[G]dn[C]ing