Jeg er salig
Key: E

Kor (x2):
[E]Jeg er salig og jeg [A]fryder meg i deg
[H]Det er helt fantastisk
at du [E]elsker meg

Vers:
[E7]Jeg vil bare prise deg
Du har vært så god imot [A]meg
[E7]Ingen andre er så god,
du har gitt meg liv i over[A]flod
Liv i [H]overflod