I stor beundring 

I stor beundring jeg tilber
Jeg står her i din kjærlighet
Du grep meg, Herre med din nåde
Jeg gir mitt hjerte helt til deg

La ditt nærvær komme ned
Vær opphøyet på dette sted
Når jeg tilber er du nær
med din Ånd

Makten og æren
og prisen og sangen
til deg Gud, til deg Gud (x4)