Blodet som rant 

Blodet som rant,
smertene som du bar
Forlatt av mennesker
forlatt av Gud din far
Du gav avkall på din trone
Gudesønn med tornekrone
Hele verdens skyld har du betalt

Gud din nåde
er større enn ord kan si
Gud din nåde,
den viser meg min verdi
En ufattelig pris
har jeg kostet deg
Gud din nåde er liv for meg

Du ofret alt, for å redde meg
Din store kjærlighet
den utholdt dødens vei
Du var villig til å sone
for å vinne livets krone
Nåden din er mer enn dyrebar