Hvilken mektig Gud vi har 

Hvilken mektig Gud vi har (x4)

Han har skapt oss, deg og meg (x4)

Han er verdig lov og pris (x4)

La oss lovsynge vår Gud (x4)