Hvilken glede jeg får 

Hvilken glede jeg får når jeg kommer
sammen med Guds hellige folk
Hvilken glede jeg får når jeg kommer
sammen med Guds hellige folk
Ingenting her på jord
gir meg større glede
enn å være der hvor Gud er tilstede
Hvilken glede jeg får
når jeg kommer sammen med
Guds hellige folk

Hvilken glede her på jord
å få møte dem som tror
kjenne enhet med hver søster
og hver bror
Ingenting jeg elsker mer
enn det samfunn når vi ber
i familien, må Herren være med