Hvilken dag det skal bli 

Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt
Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der du ser
Alt er fred og evig vår, i det land hvor gleden rår
Hvilken underfull dag det skal bli!

Hvilken dag det skal bli
når min Jesus jeg får se
Når for hans fot jeg kneler ned
som engang døde i mitt sted
Når han tar meg ved sin hånd
og leder meg til løftets land
Hvilken underfull dag det skal bli

Slutt er sorg og besvær, ingen byrder bæres der
Ingen sykdom og nød, ingen skilles skal ved død
Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro
Hvilken underfull dag det skal bli!

For den hellige Gud kneler Lammets kjøpte brud
Uten lyte og plett, i rettferdigheten kledt
For i glemselens hav deres synder fant sin grav
Er din synd slettet ut, kjære venn?