Hvem er som du 

Hvem er som Du
Ingen er lik deg, Gud
Ingen i himmelen,
ingen på jorden.
Jeg elsker deg.
Jesus, jeg elsker deg.
Du er den ene som står fast.
Du er min klippe, min Frelser.

Din nåde er ny hver dag.
Din trofasthet står fast,
Din barmhjertighet
den omslutter meg.
Din nåde er ny hver dag.
Din trofasthet står fast,
Din barmhjertighet
den omslutter meg