Bare på grunn av din nåde 

Bare på grunn av din nåde
bare på grunn av ditt blod
Far, tett til deg får jeg komme
bare fordi du er god
I dine kjærlige armer - nåde å få
tett til ditt bankende hjerte
får vi lov å komme nå

Herre du er jo rettferdig
Hvem kan da
møte din hellige kjærlighet
og enda bestå ?
Gjennom din seier på korset så er vi
fri ifra synden og døden
og du gir oss liv