Herren velsigne deg og bevare deg (1) 

Herren velsigne deg
og bevare deg
Han la sitt ansikt
lyse over deg,
løfte sitt åsyn på deg
og gi deg fred, fred