Herren er min styrke og min lovsang 

Herren er min styrke og min lovsang x2
Han ble meg til frelse x2
Herren er min styrke og min lovsang