Herre ditt navn hvor herlig det er 

Herre ditt navn, hvor herlig det er
Herre, ditt navn vil vi elske
Det er en salve og du er oss nær
Alltid vil du være der
Emmanuel, Guds offerlam,
vår konge stor,
hvor herlig er ditt navn

Vi vil prise dette navnet og vi gir
all vår lovsang og vår hyllest
til evig tid
Vi vil prise dette navnet
med vår sang
som en takk fra våre hjerter
gir vi nå vår pris til Jesu navn