Hellig, hellig, hellig, Herren Sebaot 

Hellig, hellig, hellig, Herren Sebaot x2
Din herlighet oppfyller jorden x3
Hellig er vår Gud!

Hele jorden er full av din herlighet x3
Hellig er vår Gud!