Hellig, hellig, hellig (Pris Ham) 

Hellig, hellig, hellig
Hellig, hellig, hellig
Hellig er vår Gud sterk og mektig
Vi vil gi deg vår lovsang
Vi vil gi deg all ære
Vi vil prise deg og opphøye ditt navn

Pris Ham, pris Ham og lov Hans navn
Pris Ham, opphøy Hans navn for evig (x2)

Holy, holy, holy, Holy, holy, holy
Holy is the Lord, God almighty
Worthy to receive glory
Worthy to receive honor
Worthy to receive all our praise today

Praise him, praise him and lift him up
Praise him, exalt his name forever