Hans namn är mycket större 

Hans namn är mycket större
än alla andra namn
Han har triumferat,
segern den är hans
Sjukdom måste böja sig
för all kungers Kung
Jesus, han är Herre
han är Kung

Hans namn är Jesus,
Underbar i råd
Hans namn är Jesus,
Väldig Gud, Evig Fader
Hans namn är Jesus,
han helar dig,
han befriar dig från synd
Jesus är hans namn