Han skal komme over oss 

Han skal komme over oss
som et regn, som et vÄrregn,
som vanner jorden,
som vanner jorden