Lov Herren min sjel (ham) 

I evighet til evighet
Stor er Din nåde og trofasthet
Din godhet holder og varer ved
Du fortjener min oppmerksomhet

Lov Herren min sjel
Jeg tilber Deg, som kommer med fred
Deg vil jeg prise livsdagen lang
Du fortjener all min lovsang

Hva kan jeg gi, hva kan jeg si?
Min trellestand den er nå forbi!
Du har betalt all min skyld og skam
Jeg må synge ut min takk til Deg

Se himlens porter har åpnet vei
Til himmelrik, det er banet vei
En dag Du kommer, og jeg får se
Ansikt til ansikt all Din herlighet