Du alene er verdig 

Du alene er verdig (x4)

All vår lovsang og pris
All vår lovsang og pris
All vår lovsang og pris
Du alene er verdig

Du er Den Første, Den Siste
Den Levende og Allmektige
Du skapte alle ting
og ved Din vilje består alt
Du er Den Hellige og Salvede, Løven og Lammet
Du alene er verdig