Den som du har sagt 

Hvem er jeg som får sitte ned
ved Kongens bord
Var fortapt men Han frelste meg
med sin kjærlighet, med sin kjærlighet

Den som Gud gjør fri
Den er evig fri
Jeg er blitt Guds barn
Blitt Guds barn

Fri til slutt han har kjøpt meg fri
Med nådens pris
Mens jeg var en synder her
Jesus gav sin liv
Ja Han gav sitt liv

Den som Gud gjør fri
Den er evig fri
Jeg er blitt Guds barn
Blitt Guds barn

Og i min Fars hus
Finnes rom for meg
Jeg er blitt Guds barn
Blitt Guds barn

Jeg er utvalgt, ikke glemt nei,
Jeg er den som Du har sagt
Du er for meg, ikke mot meg
Jeg er den som Du har sagt