Ditt kors 

Du mitt vern og skjold, alltid faste borg. Du omslutter meg
Alle nederlag, alle tapte slag. Er vunnet i deg

Ditt kors er over meg. I nåden er jeg fri
Fra alt som binder meg. Din seier ga meg liv
Ditt kors har merket meg. Med evig kjærlighet
All min styrke er i deg. Ditt kors er over meg

Jeg senker skjoldet ned, for Du har gitt meg fred. Du kjemper min strid
Frykten må gi tapt, Deg er gitt all makt. Til evig tid, til evig tid

Ser meg aldri tilbake igjen. Du er håpet som bærer meg frem
Hver en kamp vil du kjempe med meg. Mitt liv er i Deg, mitt liv er i Deg
Ser meg aldri tilbake igjen. Du er håpet som bærer meg frem
Hver en kamp vil du kjempe med meg. Mitt liv er i Deg, mitt liv er i Deg