Herren velsigne deg og bevare deg (3) 

Herren velsigne deg og bevare deg
Herren la sitt ansikt lyse over deg
og være deg nådig
Herren løfte sitt åsyn på deg og
gi deg fred

Han skal gi deg kraft til å leve
gi håp og framtidstro
Han har sagt "kom til meg du som strever
og jeg vil gi deg ro"
Han skal bevare deg fra alt ondt
gi deg styrke når du er svak
Tross ditt svik og ditt nederlag
er hans nåde ny hver dag
Ny hver dag