Herren velsigne deg og bevare deg (2) 

Herren velsigne deg og bevare deg
Herren la sitt ansikt lyse over deg,
og være deg nådig
Herren løfte sitt åsyn på deg og
gi deg fred, A-amen