Gud du er stor 

Gud du er stor
Hvert kne bøye seg
Jord og Himmel, Gud
skal prise deg
Gud du er stor
Hvert kne bøye seg
Jord og Himmel, Gud
skal tilbe deg

Trær skal klappe
fjell rope ut
Alt som har ånde
tilbe deg, Gud
Løven av Juda
Seirende Lam, Majestet