Rens mitt hjerte Gud 

Rens mitt hjerte, Gud
La det bli som gull og kostbart sølv
Rens mitt hjerte, Gud
La det bli som gull, rent gull

Lutrende ild, gjør med meg som Du vil
Slik at jeg blir hellig
viet alene til Deg, Gud
Og la meg bli hellig
viet alene til Deg, min Mester
Fullt ut få tjene Deg

Rens mitt hjerte, Gud
Ta meg fullt og helt, og gjør meg hellig
Rens mitt hjerte, Gud
Rens meg fra min synd, all min synd