Overveldet 

Jeg kan aldri fullt forstå,
det du måtte gjennomgå
Dagen da du ofret alt,
du satt meg fri fra det som bandt

Tynget under dom og kors
kjempet Du en kamp for oss
Ved Ditt siste åndedrett
gjorde mørket full retrett

Jeg er overveldet av Din kjærlighet
Du som tente håpets flamme i min håpløshet
Jesus, Du fortjener mer enn mine ord
Overveldet om og om igjen

Du beseiret død og grav
prisen den har blitt betalt
Ingenting kan skille meg
fra det håp jeg har i deg