Det er makt i de foldede hender 

Det er makt i de foldede hender
I seg selv er de svake og små
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
har han lovet at svar skal du få.

Det er svar underveis, engler kommer med bud
Om det drøyer, det fram dog skal nå
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg og du hjelpen skal få !

Du som ber for ditt barn, dine kjære
er i forbønn fra år og til år
Om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får

Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar engang du får