Han grep meg 

Før var livet fylt av uro, bød meg bare dager grå.
Men en dag jeg møtte Jesus, og alle ting forandret jeg så.

Han grep meg, ja Han grep meg
Mitt liv nå helt forandret er
Noe hendte og nå jeg vet
Han grep meg og er meg alltid nær

Nå har livet mål og mening, ja jeg Herren tjene vil
Alt til Jesus overgir jeg, og blir hva Han bestemte meg til