Hyll Deg, Frelser og forsoner 

Hyll deg, frelser og forsoner
Verden kroner deg med torner
Du ser hva jeg har i sinnet, tornekrans og korset vinner
Gir meg derfor kraft og mot

Hva har deg hos Gud bedrøvet
Og hva elsker du hos støvet
Så du tok vår plass i døden, for du så den store nøden
Gav deg til oss fullt og helt

Kjærligheten, hjertegløden
Ble for sterk for selve døden
Da du ofret helt ditt hjerte, seiret over død og smerte
For å gi oss håp og fred

Ja, jeg tror på korsets gåte
Gjør det frelser av din nåde
Vær meg nær nåsynden frister, ta min hånd når hjertet brister
Si vi går til paradis