Innfor Hans trone 

Kom inn i Hans nærhet
Innfor Hans trone
Løft han opp la hver tone
gi ære til Ham

Du vant seier på korset
Betalte vår frihet
Rettferdige og rene
Vi kommer til Deg

Alt som er i meg skal love
Ditt hellige navn
For Deg Jesus, min Herre
for seieren Du vant!

Vi gir Deg ære, Lov, Pris og Sang
For Deg Jesus, Du er kongen vår
La vår lovsang, vår hyllest til Deg være
Du er verdig, Jesus, Guds Lam